Reklamácie

Záručná doba na tovar je poskytnutá štandardne na 2 roky ak nie je v záručnom liste a na predajnom doklade stanovené inak. Záručná doba začína plynúť prevzatím tovaru kupujúcim. Podmienkou uznania reklamácie je dodanie dokladu o kúpe tovaru a tovaru samotného.  Z hygienických dôvodov prijímame do reklamačného konania len čisté a riadne zabalené výrobky.

Tovar je nutné odoslať (poštou alebo kuriérom) na adresu:

Matrace – ZdriemniSi
Slavkovská 2019/73
060 01 Kežmarok
SLOVENSKO

Zákonná lehota pre vybavenie reklamácie je 30 dní.

Viac o reklamáciach a podmienkach nákupu nájdete v našich všeobecných obchodných podmienkach.

Menu
Vyberte polia, ktoré sa majú zobraziť. Iné budú ukryté. Potiahnutím myšou zmeňte usporiadanie poradia.
  • Obrázok
  • Cena
  • Sklad
  • Vlastnosti
  • Vlastné atribúty
  • Vlastné polia
  • Pridať do košíka
Click outside to hide the compare bar
Porovnať